شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

ترکیب سهامداران
اسکرول کنید
کد سهامدار نام سهامدار تعداد فعلی درصد فعلی
169690 شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئوليت محدود)ِ 2614598428 37.35
169452 موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه،ازکارافتادگي وپس انداز كاركنان بانكهاي ملي 2036930741 29.10
1913 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 911445171 13.02
297 بانک ملي ايران 291666658 4.17
151515 شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي خاص)ِ 111398433 1.59
- سهامداران حقوقي کمتراز1/5 درصد (89)موردِ 162176199 2.32
- سهامداران حقيقي بيش از0/005درصد(6)موردِ 121687320 1.74
- سايرسهامداران(41714)نفرِ 750097050 10.71

تماس با ما

آدرس  تهران ، خيابان کريم خان زند، خيابان شهيد عضدی (آبان جنوبی)، شماره 11، ساختمان شهيد بهمن محمودپور

تلفن  تلفن : 88903293-6

فکس  فکس : 88919676

کد پستی  کد پستی : 14155/4775-41

پست الکترونیک  پست الكترونيكي : nici@nici.ir

       

نقشه گوگل